GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Coaching wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit een aanvullende verzekering. De kosten worden gereguleerd door de overheid en gefactureerd volgens de tarieven van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Er wordt niet afgerekend per gesprek, maar per behandeling.

Met ingang van 2022 komt er een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ, het Zorgprestatiemodel. Dit betekent dat alle lopende behandeltrajecten binnen mijn praktijk op 31 december moeten worden afgesloten en op 1 januari opnieuw geopend moeten worden binnen het nieuwe systeem. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. De kosten van een behandeling die gestart is in 2021 en doorloopt in 2022 zullen meegerekend worden voor het eigen risico van 2021 en het eigen risico van 2022. Dit is anders dan in het oude (huidige) systeem, daar tellen de kosten van de behandeling alleen mee voor het eigen risico van het jaar waarin de startdatum van de behandeling ligt. Alleen wanneer de behandeling langer dan een jaar duurde, werd een nieuw dbc-traject geopend dat dan weer meetelde voor het eigen risico van dat jaar.De overgang naar het nieuwe systeem kan voor u ook betekenen dat de zorgverzekeraar u kort na elkaar het eigen risico voor zowel 2021 als 2022 in rekening gaat brengen.Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de LVVP ( website waar ik de meest duidelijke informatie over dit onderwerp heb gevonden). Indien u vragen heeft over de overgang naar het nieuwe bekostigingssysteem en wat dit betekent voor uw situatie kunt u deze natuurlijk aan mij stellen, of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? – LVVP

Ik heb met de meeste verzekeraars een contract. Dat betekent dat de behandeling, behalve je eigen risico (wettelijk vastgesteld op 385 euro) volledig wordt vergoed.  Met VGZ (en verzekeringen die onder het label van VGZ vallen) heb ik geen contract. Voor VGZ geldt: als je een restitutieverzekering hebt, wordt de rekening doorgaans tot 100% vergoed. Als je een ‘natura-verzekering’ hebt dan is een behandeling ook mogelijk. Je zal dan een deel zelf moeten betalen.

Overleg altijd met je zorgverzekeraar over de vergoeding!

Wanneer je niet op een afspraak kunt komen, wil je dit dan zo ruim mogelijk van te voren laten weten. Afspraken korter dan 24 uur van tevoren afgezegd, of afspraken waarop je zonder bericht niet verschijnt, worden door de verzekeraar niet vergoed. Je krijgt hiervoor zelf een rekening van €75 toegestuurd.

Het tarief voor zelfbetalers bedraagt €105 per uur.

 

Klachten:

Als je een klacht hebt, kun je dat het beste eerst met mij bespreken. Als dit niet naar tevredenheid wordt besproken, kun je schriftelijk een klacht indienen bij onderstaande klachtencommissie en een afschrift sturen naar mij.

Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest
Margreet Spreij, ambtelijk secretaris
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam

Telefoonnummer 020 7885140
Fax 020 7885141
Email: klachtencie@ggzingeest.nl
of m.spreij@ggzingeest.nl

Wordt jouw klacht niet voldoende opgelost, dan kun je de klachten voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.n