GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Coaching wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit een aanvullende verzekering. De kosten worden gereguleerd door de overheid en gefactureerd volgens de tarieven van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Er wordt niet afgerekend per gesprek, maar per behandeling. De tarieven voor Specialistische GGZ vind je onder de volgende link: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_255087_22/1/

Ik heb met de meeste verzekeraars een contract. Dat betekent dat de behandeling, behalve je eigen risico (wettelijk vastgesteld op 385 euro) volledig wordt vergoed. Ik heb met de volgende verzekeraars een contract: Zilverenkruis/Achmea, VRZ, Caresq, Menzis en DSW. Als je verzekerd bent bij CZ kan ik je helaas niet in behandeling nemen. Voor VGZ geldt: als je een restitutieverzekering hebt, wordt de rekening doorgaans tot 100% vergoed. Als je een ‘natura-verzekering’ hebt dan is een behandeling ook mogelijk. Je zal dan een deel zelf moeten betalen.

Overleg altijd met je zorgverzekeraar over de vergoeding! Via deze link kun je zien welke zorgverzekeraar welk percentage vergoed van het NZA tarief. (link naar: pdf document: ‘contractvrije psycholoog’).

Wanneer je niet op een afspraak kunt komen, wil je dit dan zo ruim mogelijk van te voren laten weten. Afspraken korter dan 24 uur van tevoren afgezegd, of afspraken waarop je zonder bericht niet verschijnt, worden door de verzekeraar niet vergoed. Je krijgt hiervoor zelf een rekening van €75 toegestuurd.

Het tarief voor zelfbetalers bedraagt €105 per uur.

 

Klachten:

Als je een klacht hebt, kun je dat het beste eerst met mij bespreken. Als dit niet naar tevredenheid wordt besproken, kun je schriftelijk een klacht indienen bij onderstaande klachtencommissie en een afschrift sturen naar mij.

Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest
Margreet Spreij, ambtelijk secretaris
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam

Telefoonnummer 020 7885140
Fax 020 7885141
Email: klachtencie@ggzingeest.nl
of m.spreij@ggzingeest.nl

Wordt jouw klacht niet voldoende opgelost, dan kun je de klachten voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.n