Als je je wil aanmelden, kun je per mail contact opnemen met mij. Je kunt een mail sturen naar: info@praktijkolsthoorn.nl
Ik neem dan contact op.
Voorafgaand aan het eerste gesprek vul je een aanmeldformulier in. Hierna volgt een intake, adviesgesprek en behandelplan.
De duur en frequentie van de gesprekken is afhankelijk van de problematiek

Verwijsbrief:

Er is een verwijzing nodig voor de specialistische GGZ van de huisarts.
Om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen moet op de verwijsbrief het volgende worden aangegeven:

  • Datum
  • Reden van verwijzing
  • Verwijzing naar specialistische GGZ
  • Naam, functie, AGB code en handtekening van de verwijzer