Als je je wil aanmelden, kun je per mail contact opnemen met mij. Je kunt een mail sturen naar: info@praktijkolsthoorn.nl

6-1-22: ik heb op dit moment helaas geen plek voor nieuwe aanmeldingen.

Verwijsbrief:

Er is een verwijzing nodig voor de specialistische GGZ van de huisarts.
Om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen moet op de verwijsbrief het volgende worden aangegeven:

  • Datum
  • Reden van verwijzing
  • Verwijzing naar specialistische GGZ
  • Naam, functie, AGB code en handtekening van de verwijzer